Sale of house Nevidzany and Rent Flat Nitra

Sale of house Nevidzany and Rent Flat Nitra

 

 

Lucna

Site Navigation    


 English

 Slovensky

 
 
 

Slovensky


   Rodinn dom na predaj v obci Nevidzany pri Vrbľoch k okamitmu bvaniu.  

.
Nevidzany

Dobr de, Hadm investora pre odkpenie RD v Nevidzanoch s okamitm nasahovanm. pozri Vizualizciu RD - Pohlad z predu dlazba plot obklad.jpg - Zimn zhrada.jpg RD je v krsnom a tichom prostred. Dom sa nachdza v obci Nevidzany. (6km od Vrbel, 12 km od Zlatch Moraviec, 25 km od Nitry, od Bratislavy 110 km.). O tto lokalitu ma zujem aj mnostvo ud z Bratislavy. Je tu R1, po ktorej sa vemi rchlo presun do istej a tichej dediny. Vyuitie RD - Investcia na vlastn bvanie - Investcia na prenjom - Investcia na al predaj Byty na predaj, Nevidzany, okres Zlat Moravce Cena za 1m2 je 1243 Spotal som hodnotu dokonenho RD Nevidzany poda aktulnej ceny, ktor je priamo pouit v obci Nevidzany Cena RD Nevidzany Przemie 125 m2 1243/m2 155 375 Pivnice 70 m2 1243/m2 87 010 Cena pozemku 1030 m2 71/m2 73 130 Cena spolu 315 515 RD Nevidzany + pozemok zo vetkmi ininierskymi sieami - plyn, voda, kanalizcia, elektrika sa predva za len 159 999 . /za polovin cenu/ Investcia na kpu RD 159 999 - Vhodn investcia !!! Investcia na vonkajie dokonenie RD predny plot, chodnky, obklad, ....... Vsledok modern luxusn RD /me byt aj so zimnou zhradou a baznom/ s krsnou zhradou so stromami... vo vemi peknom a tichom prostred. Dka realizcie prc na projekte cca 1 mesiac. Parametre dokonenho RD Poet izieb 3 Poet kpeni 1 Poet WC 1 Kuchya 1 Kuchynsk linka Vstavan elektrick rra Elekt. varn panel sklokeramick Chladnika Odkladacia miestnos 1 Celorone obyvaean zimn zhrada 25m2 - Obvacia plocha 125 m2 Pivnice 70 m2 ڞitkov plocha 195 m2 Zateplenie RD + siliknov omietka Vntorn keramicky krb - Vykurovanie krbom Vykurovanie ako doplnok -elektrickmi akumulanmi raditormi s elektronickou regulciou teploty - aerflow vi prlohu. Zdverie a zvertie atnkov skrine - Roldor Bazn Predn plot, chodnky a obklad - sokel Vetky ininierske siete - vodovod, elektrina, plyn, kanalizcia. Monos rozrenia o 3 izby + alia obrovsk kpea a WC Tich Lokalita Pozemok rovinat cca 1100 m2 Ukazovate integrovanej energetickej hospodrnosti A Energetick certifikt triedy A Popis Cel dom je z vonkajej strany zateplen a ukonen umvatenou siliknovou omietkou. V RD s dvojit dreven okn. Vntri domu s steny vystierkovan, vymaovan, s tam dlaby, obklady, vekoplon lamintov parkety. V dome je zaveden elektrina, voda, kanalizcia, je tam elektrick prietokov ohrieva teplej vody. Krenie je zabezpeen krbom alebo komfortnmi elektrickmi akumulanmi raditormi s elektronickou regulciou teploty. Predpokladan nklady na krenie ronej spotreby s 720 , mesane 60 . Je tam vybudovan automatick podlievanie, ktor sa tam dones nachdza, okrem erpadla. V zhrade s vysaden orechy . Na jednom strome je asi 40kg orechov. S tam tie vysaden jablone ale tie je potrebn ostriha. Jedna sa o vemi romantick miesto. Za pozemkom sa nachdza pole. Ak by ste mali zujem prosm kontaktujte ma emailom alebo telefonicky 0904 289 575. S pozdravom Ing. Milan Papp Mobil 0904 289 575 e-mail psmaret@gmail.com


Fotografie


 

 

Create a Free Website

Copyright©